Fodervärd

Vi söker löpande efter engagerade fodervärdar som kan hjälpa oss i vårt avelsarbete

Syftet för oss att placera katter hos fodervärd är att kunna behålla vår småskalighet i uppfödningen men ändå kunna hålla en större genetisk bredd på avelsdjuren. Vi vill att alla katter skall bo i en familj där de får all den kärlek, tid och uppmärksamhet de behöver. Vi vill samtidigt ha möjlighet att göra många olika kombinationer och att låta många katter gå vidare i avel för att behålla genetisk mångfald.
Att vara fodervärd innebär att man har en avelskatt boende hos sig som man tar hand om som om det vore ens egna men där ägarskapet står kvar på uppfödaren som också använder katten i avel. Uppfödaren står för försäkring och all sjukvård och hälsotester som krävs för avel. Fodervärden ansvarar för kattens hälsa och välmående i övrigt. När katten är färdig i avel kastreras/steriliseras den vanligen och övergår sedan helt i fodervärdens ägo för en betydligt mindre summa pengar än vad man normalt ger för en motsvarande katt.

Katten får inte gå ute fritt så länge den är i avel. Vi tar dock ofta ut våra katter i koppel och ser gärna att fodervärden också gör så. Inhägnad rastgård går naturligtvis också bra om sådan finns. Vi vill gärna att våra katter skall komma till ett stimulerande miljö där de har gott om sällskap och aktivering tillgänglig. Det är därför bra om man har en eller flera andra kastrerade katter som gillar sällskap, en snäll hund eller är hemma mycket och har tid att stimulera katten.  Vi kan också tänka oss att placera mer än en katt på samma ställe för att de skall ha sällskap av varandra.

Vi brukar ta katter i avel när de är ungefär 1 år, detta därför att det är den ålder som rekommenderas för HCM-scanning, då man kollar efter ärftliga hjärtfel och det vill vi göra innan. Honkatter blir oftast fertila nån gång runt 6 och hanar mellan 7 och 12 månaders ålder så det kan bli lite väntetid där men löp och hankatts-beteenden brukar inte märkas så tydligt i början.

Fodervärden får gärna ställa ut katten, men det är absolut inget krav. Vissa katter lämpar sig bättre för utställning så om sådant intresse finns försöker vi gärna placera en sådan katt där men det är inte alltid lätt att veta eftersom vi huvudsakligen placerar unga katter. Om Fodervärden inte vill ställa ut katten så ”lånar” vi gärna den för en eller ett par utställningar. Givetvis får vi då komma överens om när och hur i förväg.

Avelshane

Att vara fodervärd för en hankatt innebär framförallt att man behöver hålla honom fertil. Detta kan ibland vara enkelt, som en vanlig innekatt och ibland vara mer krävande. Fertila hankatter kan vara mycket högljudda, speciellt bengaler som redan från början är en ganska ”pratig” kattras. De kan ibland även revirmarkera men det är inte alla som gör det. Att vara ensamkatt brukar mildra sådana besvär då det inte finns konkurrenter på samma sätt. Samtidigt behöver ju en ensamkatt betydligt mycket mer stimulans och det är därför bra om man är hemma mycket eller har t.ex. en aktiv hund som sällskap.

Vi kräver inte att hankatten är fertil hela tiden utan skulle det vara så att han är för besvärlig som fertil så finns det hormon-chip som kan injiceras, samma som finns till hundar, och som gör honom infertil i 1-2 år. Vi vill i så fall gärna ta ett par kullar före och ett par kullar efter en sådan ”chippning”. Parning kan ske antingen genom att vi kommer till er med honan eller genom att vi lånar hem hanen. En del hanar ”presterar” bättre i det egna reviret.

Avelshona

Att vara fodervärd för en hona kräver normalt lite mer än för en hane eftersom man då tar ansvar för förlossning och uppfödning av ungarna. Självklart kommer vi som uppfödare vara med och stötta så mycket vi kan och som behövs men i vardagen är det ju fodervärden som tar hand om både honan och ungarna. Honor kan i gengäld vara något mindre krävande som fertila än hanar eftersom de inte är lika revirmarkerande och bara är högljudda när de löper.

Parning kan ske antingen genom att vi kommer till er med en hane eller genom att vi lånar honan. En del hanar ”presterar” bättre i det egna reviret och om så är fallet sker parning lämpligast där. Vi testar våra katter för FIV, Felv samt parasiter såsom Giardia och TF regelbundet samt kräver även detta före parning av de hanar vi lånar.

Om detta låter intressant, ta kontakt med oss och berätta gärna lite mer om hur ni bor och lever samt vad ni har för förväntningar och önskemål på en foderkatt. Vi väljer våra fodervärdar med stor omsorg och kommer naturligtvis också vilja träffa er ett par gånger innan vi bestämmer oss. Alla fodervärdsavtal vi gör är unika och anpassade till både fodervärden och den katt/de katter vi placerar. Tanken är att det skall vara ett långsiktigt samarbete där vi är överens om villkoren.